NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
NG_logo

10 वटा विवरण


S.No.लाभग्राहीको नामसम्झौता नंगाँउपालिकाको नामवडा नंसोह्र बर्ष भन्दा कमसत्तरी बर्ष माथिशारिरीक भिन्न सक्षमएकल महिलाप्राप्त थप अनुदानEAबैंकबैंक खाता नंना.प्र.नंगैससप्राप्त किस्ता
1Nomgyol Ghale29-16-8-0-29Gosaikunda Rural Municipality1NOYESNONO500000NMB02522900448157000001125/219I-REDCROSS3
2Kami Tamangni29-2-1-0-34Gosaikunda Rural Municipality3NONONOYES500000NMB02522900517933000001132I-REDCROSS3
3Pasang Tamangni29-16-3-0-34Gosaikunda Rural Municipality1NONONOYES500000NMB0252290051790500000143/237I-REDCROSS3
4Pemba Gyalmu Tamangni29-16-8-0-39Gosaikunda Rural Municipality1NONONOYES500000NMB02522900482433000001118/198I-REDCROSS3
5Nagagwal Namgel Tamang29-14-3-0-73Gosaikunda Rural Municipality5NOYESNONO500000MEGA0020010124906555I-REDCROSS3
6Dawa Chhenjom Tamangni29-16-1-0-13Gosaikunda Rural Municipality1NONONOYES500000NMB0252290044799900000118/33I-REDCROSS3
7Dawa Chhokpa Ghaleni29-17-8-0-2Gosaikunda Rural Municipality2NONONOYES500000Janata Bank35109015878202624I-REDCROSS3
8Nhima Lamini29-2-8-0-171Gosaikunda Rural Municipality3NONONOYES500000NMB02522900475130000001271I-REDCROSS3
9Nihima Dorje Tamang29-14-8-0-14Gosaikunda Rural Municipality5NOYESNONO500000MEGA0020010118313494I-REDCROSS3
10Daben Tamang29-14-9-0-107Gosaikunda Rural Municipality5NOYESNONO500000MEGA0020010115508186I-REDCROSS3