NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
Contact:- 540084,540079 Website: dlpiurasuwa.gov.np Facebook: fb.com/ehrprasuwa

10 वटा विवरण


S.No.लाभग्राहीको नामबाजे वा ससुराको नाम बुवा वा श्रीमानको नामना.प्र.नंसाविक गाविसवडा नंसम्झौता नंजग्गा खरीद गर्ने रकम प्राप्त गरे नगरेकोनिर्णय अगाबै जग्गा खरीद गरेकोअन्यत्र आफ्नै सुरक्षित जग्गामा सरेकोजोखिमयुक्त बस्तीमा नै घर बनाएको खरीद जग्गा भएको जिल्लाखरीद जग्गा भएको पालिकाखरीद जग्गाको क्षेत्रफलखरिद जग्गाको कित्ता नंरजिष्ट्रेसन पास मितिEAप्राप्त किस्ता
1Tanka Bahadur Bhatta Nandan Lal BhattaMan Bahadhur Bhatta797Thulogau829-15-8-0-68YesNoNoNoNuwakotBidur1-2-2-018942074.10.084
2Dil Bahadur TamangDhan Bahadhur TamangSete Tamang 395/1200Thulogau829-15-8-0-19yesNoNoNoRasuwaUttargaya0-4-0-04232074.10.0704
3Kaale Lama Cho Lama TamangKaman Singh Tamang1123Thulogau629-15-6-0-36YesNoNoNoNuwakotKispang RM3-0-0-08202074.12.2704
4Sinha Bahadur Tamang Cho Lama TamangKaman Tamang64/398Thulogau629-15-6-0-39YesNoNoNoNuwakotKispang RM1-11-3-1 1-12-3-386 932074.12.2704
5Suku Ram Tamang Cho Lama TamangKaman Tamang51/719Thulogau629-15-6-0-35YesNoNoNo04
6Sunil Lama Cho Lama TamangKarna Bahadur Tamang233012/160Thulogau629-15-6-0-41YesNoNoNoNuwakotKispang RM1-0-0-08182074.11.0904
7Ichha Bahadur Tamang Cho Lama TamangKaman Singh Tamang60/367Thulogau629-15-6-0-34YesNoNoNoNuwakotKispang RM5-8-0-1922074.12.2704
8Jeet man Tamang Kaman Singh TamangSingh Bahadur Tamang4450/160Thulogau629-15-6-0-38YesNoNoNoNuwakotKispang RM0-8-0-07722074.10.0302
9Aita Bahadur TamangYo Tshering TamangDiorje Tamang3817/454Dandagaun929-4-7-0-102YesNoNoNo02
10Aitan TamangFunju TamangKrishna Bahadur Tamang209/5047Dandagaun829-4-8-0-33YesNoNoNoRasuwaUttargaya0-3-1-0 0-0-2-21516 15122074.09.0701