NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
Contact:- 540084,540079 Website: dlpiurasuwa.gov.np Facebook: fb.com/ehrprasuwa
लाभग्राही विवरण
क्र.सं.गाउँपालिकाको नामलक्षित लाभग्राही संख्यापहिलो किस्तादोस्रो किस्तातेस्रो किस्ताप्रवलिकरण लाभग्राही
1GOSAIKUNDA GAUNPALIKA197918441695132184
2NAUKUNDA GAUNPALIKA334932953126287518
3AAMA CHHODINGMO GAUNPALIKA196418151593132559
4KALIKA GAUNPALIKA256924652367217933
5UTTARGAYA GAUNPALIKA263122962009177725
TOTAL1249211715107909477219
गैसस विवरण
क्र.सं.गैससको नामलक्षित लाभग्राही संख्यापहिलो किस्तादोस्रो किस्तातेस्रो किस्तानिर्माण सम्पन्न आवास
1I-REDCROSS455448434393387
2I-LWF1011011019191
3I-LUMANTI378377369355243
4I-BATAS152152152152152
5I-SP170000
6I-OMNepal66666
TOTAL110910841062997879
अन्य विवरण
क्र.सं.वस्ती स्थानान्तरणजोखिमवर्गिय लाभग्राही
जग्गा प्राप्त लाभग्राहीजम्मा लाभग्राहीथप अनुदान प्राप्त लाभग्राहीजम्मा लाभग्राही
14281000181275