NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
Contact:- 540084,540079 Website: dlpiurasuwa.gov.np Facebook: fb.com/ehrprasuwa
लाभग्राही विवरण
क्र.सं.गाउँपालिकाको नामलक्षित लाभग्राही संख्यापहिलो किस्तादोस्रो किस्तातेस्रो किस्ताप्रवलिकरण लाभग्राही
1GOSAIKUNDA GAUNPALIKA197918461712134584
2NAUKUNDA GAUNPALIKA334933003159294018
3AAMA CHHODINGMO GAUNPALIKA196418181620134059
4KALIKA GAUNPALIKA256924682397220233
5UTTARGAYA GAUNPALIKA263122992023184625
TOTAL1249211731109119673219
गैसस विवरण
क्र.सं.गैससको नामलक्षित लाभग्राही संख्यापहिलो किस्तादोस्रो किस्तातेस्रो किस्तानिर्माण सम्पन्न आवास
1I-REDCROSS455448437434431
2I-LWF1011011019191
3I-LUMANTI378377370358246
4I-BATAS152152152152152
5I-SP170000
6I-OMNepal66666
TOTAL1109108410661041926
अन्य विवरण
क्र.सं.वस्ती स्थानान्तरणजोखिमवर्गिय लाभग्राही
जग्गा प्राप्त लाभग्राहीजम्मा लाभग्राहीथप अनुदान प्राप्त लाभग्राहीजम्मा लाभग्राही
15571020204275