NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
NG_logo
लाभग्राही विवरण
क्र.सं.गाउँपालिकाको नामलक्षित लाभग्राही संख्यासम्झैता सम्पन्न संख्यापहिलो किस्तादोस्रो किस्तातेस्रो किस्ताप्रवलिकरण लाभग्राही
1GOSAIKUNDA GAUNPALIKA2009190318841814164178
2NAUKUNDA GAUNPALIKA3387332933293259319018
3AAMA CHHODINGMO GAUNPALIKA2058200220021825162038
4KALIKA GAUNPALIKA2669257625742475242449
5UTTARGAYA GAUNPALIKA2694235123492143205126
TOTAL1281712161121381151610926209
गैसस विवरण
क्र.सं.गैससको नामलक्षित लाभग्राही संख्यापहिलो किस्तादोस्रो किस्तातेस्रो किस्तानिर्माण सम्पन्न आवास
1I-REDCROSS455449443440437
2I-LWF1011011019191
3I-LUMANTI378377370358246
4I-BATAS152152152152152
5I-SP170000
6I-OMNepal66666
TOTAL1109108510721047932
अन्य विवरण
क्र.सं.वस्ती स्थानान्तरणजोखिमवर्गिय लाभग्राही
जग्गा प्राप्त लाभग्राहीजम्मा लाभग्राहीथप अनुदान प्राप्त लाभग्राहीजम्मा लाभग्राही
16851121204275